ROR w ofercie Open Finance

Firma Open Finance wprowadziła do oferty nowe produkty. Po lokatach i kartach kredytowych przyszedł czas na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i konto oszczędnościowe. Klient, który zdecyduje się zasilać konto swoją pensją, otrzyma w prezencie nawigację GPS.