Rola czynników ESG w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych

Transformacja tradycyjnego podejścia biznesowego w podejście uwzględniające kwestie związane ze równoważonym rozwojem daje możliwość osiągnięcia wyższej jakości życia oraz zabezpieczenia przyszłości następnych pokoleń.