Rok 2010 rokiem dużej zmienności na rynku złotego

Jakie wydarzenia powinny mieć największe znaczenie dla siły polskiej waluty? Jeśli chcemy myśleć zdroworozsądkowo, to kluczową rolę będzie pełnił poziom deficytu budżetowego i w konsekwencji długu publicznego.