Robert Gwiazdowski: Jak nam ulży Bank Światowy?

Ministerstwo Finansów i Bank Światowy mają do końca roku przygotować raport na temat efektywności systemu ulg i odliczeń podatkowych. Raport ma powstać „w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia innych krajów”.