Rośnie handel światowy

Indeks globalnego przepływu w handlu (Global Trade Flow Index) opracowany przez Capgemini Consulting potwierdza wzrost handlu światowego w okresie, gdy gospodarka globalna wychodzi z recesji Dane z końca roku 2009 wskazują na podobny poziom wzrostu obrotów handlowych.