Relacja: Pozytywna dewiacja i nowatorskie użytkowanie Excela

Ponad 200 osób zgromadziła aula Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na seminarium "Pozytywne przywództwo i sprawne zarządzanie w Excelu", zorganizowanym przez PAM Center i 4TG.