Rekomendacja T lekiem na długi

Opublikowanie przez KNF Rekomendacji T rozbudziło dyskusję, czy nadzór finansowy powinien tak daleko ingerować w relacje kredytobiorcy - banki - mówi Bogusław Półtorak, Główny Ekonomista Bankier.pl.