Rekomendacja SIII przy kredytach bankowych

D.Drzyzga - .

Jeszcze nie tak dawno przy omawianiu zasad przyznawania kredytów hipotecznych wspominano o rekomendacji SII. Obecnie jednak coraz częściej słyszymy w mediach o SIII. Poniżej znajdziecie informacje na temat różnic między SII a SIII oraz dlaczego w ogóle zostały one wprowadzone w naszym kraju.

rekomendacja SIIIDo sektora bankowego systematycznie wpływają nowe rekomendacje zawierające zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zapewnienia większego bezpieczeństwa bankom przy zachowaniu obustronnie korzystnych relacji między bankiem a jego klientami. Głównym zabezpieczeniem wynikającym z wprowadzenia takich rekomendacji jest ograniczenie poziomu ryzyka w ramach polityki kredytowej.

Pierwszą rekomendacją jaka została wprowadzona w naszym kraju była S. Dopiero pod koniec 2008 roku została wprowadzona nowelizacja o nazwie SII. Założeniem tej nowelizacji była poprawa jakości polityki informacyjnej prowadzonej przez banki w ramach udzielania kredytów w obcych walutach. Banki wówczas zostały zobowiązane do udzielania swoim klientom szczegółowych informacji na temat ryzyka związanego z zaciągnięciem tego typu kredytów oraz na temat dodatkowych kosztów jakie się poniesie wskutek występujących różnic walutowych. SII wprowadziła także ograniczenie między kursem kupna i sprzedaży obcych walut przeprowadzanymi przez działające w Polsce banki. Dzięki temu klienci banków mogli spłacać zaciągnięte kredyty w walutach, w których został one im przyznane i nie musieli już korzystać z kursów przeliczeniowych narzucanych przez banki.

Następnym uzupełnieniem rekomendacji S i jej nowelizacji SII została rekomendacja posiadająca symbol SIII. Jej główne założenia weszły w życie na początku 2012 roku. Od swoich poprzedniczek różni się ona głównie tym, że niesie za sobą przywileje dla banków, a nie dla klientów. Przy tym zostaną wprowadzone różne ograniczenia dla kredytobiorców. Przede wszystkim zmianie ulegną procedury związane z analizą zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt. Perspektywa maksymalna do badania zdolności kredytowej wzrośnie aż do 25 lat. Długość kredytowania nie zmniejszy się i w dalszym ciągu można będzie brać kredyt nawet na 50 lat, ale zdolność kredytowa będzie już określana w znacznie krótszych perspektywach. Ponadto jeśli okres kredytowania będzie się choćby minimalnie pokrywał z osiągnięciem przez klienta banku wieku emerytalnego, to instytucja bankowa będzie miała prawo do uwzględnienia prawdopodobnego zmniejszenia się przychodów klienta.

W najbliższym czasie zostaną także wprowadzone zmiany dotyczące wskaźników określających stosunek zarobków kredytobiorcy do aktualnych jego zobowiązań wobec banków i innych instytucji zajmujących się pożyczaniem pieniędzy. Ograniczenia będą dotyczyły zarówno kredytów w obcych walutach jak i tych złotówkowych. Na razie przy kredytach w złotówkach nie ulegną zmianie dotychczasowe poziomy, jednakże przy kredytach walutowych ustalony zostanie jeden poziom – 42 %. Nie jest to dobra wiadomość dla klientów banków, gdyż ustalony poziom oznacza nic innego, niż to, że wydatki klienta na zobowiązania w obcych walutach nie mogą przekraczać stopy 42% łącznych dochodów netto.

Jak widać nowelizacje związane z rekomendacją SIII nie zostaną zbyt dobrze odebrane przez kredytobiorców. Mniej osób będzie mogło ubiegać się o kredyt wskutek między innymi uwzględniania przez banki wysokości przychodów po osiągnięciu wieku emerytalnego przez kredytobiorców oraz wskutek obniżenia wskaźnika zadłużenia przy kredytach walutowych. Wiele osób w takiej sytuacji może stanąć przed koniecznością zaciągnięcia niekorzystnie oprocentowanej pożyczki w instytucjach prywatnych nie będących bankami.