Raiffeisen Bank Polska zarobił 117,7 mln zł w 2009 r.

W 2009 roku ujawniły się w pełni finansowe i ekonomiczne konsekwencje globalnego kryzysu. Polska gospodarka, choć uniknęła wszechobecnej w Europie recesji, zanotowała znaczące osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, co wpłynęło negatywnie na kondycję finansową przedsiębiorstw i budżety gospodarstw domowych.