PTU wprowadza nowe ubezpieczenie NNW - PTU OPTIMA

Z dniem 1 kwietnia b.r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pod nazwą PTU Optima. Ubezpieczenie zawiera dziewięć dodatkowych klauzul a dzięki modułowej konstrukcji klient może dowolnie konfigurować polisę NNW, w zależności od aktualnych potrzeb i preferencji.