Przez giełdową korektę z TFI wyciekają pieniądze

Pogorszenie giełdowej koniunktury wystraszyło część klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych, pisze "Rzeczpospolita". Trwające od połowy stycznia spadki na krajowych giełdach odbijają się na wycenach najpopularniejszej klasy funduszy.