Przeszkoda dla IDM na drodze do kupienia WestLB?

IDMSA może mieć problem z kupieniem udziałów w WestLB. Jak informuje Rzeczpospolita sprawa dotyczy Marka Falenty, który jest największym akcjonariuszem wspomnianego Domu Maklerskiego. IDMSA wraz z funduszem Abris Capital Partners 12 marca.