Przelewy europejskie SEPA w DZ Banku

Od 12 kwietnia bieżącego roku Klienci DZ BANK Polska S.A. mogą korzystać z kolejnej, dogodnej formy realizacji swoich płatności w euro, tj. przelewów SEPA (Single Euro Payments Area).