Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych

Roszczenia majątkowe, czyli prawa do żądania świadczenia, np. zapłaty 10.000,00 zł zadośćuczynienia, ulegają przedawnieniu. Dopuszczenie możliwości realizowania roszczeń bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie prowadziłoby do sytuacji, w której strony pozostawałyby przez dziesiątki lat.