Przed Wielkanocą zwróćmy szczególną uwagę na jakość produktów

Mazowiecka Inspekcja Handlowa przestrzega, by przed Wielkanocą szczególnie zwracać uwagę na jakość kupowanych produktów i dla własnego bezpieczeństwa nie kupować wyrobów, które nie spełniają standardów.