Przełom w turystyce: Unia dofinansuje nasze podróże

Młodzież, emeryci, renciści i osoby ubogie - wszystkim im już wkrótce mogą przysługiwać dopłaty do wyjazdów turystycznych wypłacane z budżetu Unii Europejskiej. Wspólnota ustaliła bowiem, że turystyka jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, czytamy w "Polska The Times".