Program Rodzina na swoim - limity cen na II kwartał 2012 r.

- .

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował tabelę z limitami cen dla programu Rodzina na swoim. Tabela przedstawia aktualne wskaźniki przeliczeniowe (limity cen), które obowiązują w II kwartale 2012 r.

Średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 2 pkt 7) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U.nr183. poz.1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr136, poz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U.nr223, poz.1465)

*wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 dla r, pierwotnego i 0,8 dla r. wtórnego oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.

Źródło: bgk.com.pl