Prognoza: poprawa warunków w 2010 r., ale sytuacja pozostaje niestabilna

BUSINESSEUROPE przewiduje, że w 2010 r. wzrost realnego PKB w UE wyniesie 1,2%, po spadku o 4% w 2009 r. Mimo to sytuację w dalszym ciągu należy ocenić jako niestabilną i niepewną.