Prof. Winiecki: Grecja to recydywista, nie szanuje unijnych reguł gry

Rozwiązania, które polegają na tym, że się szuka pieniędzy, żeby ratować uczestnictwo w euro kraju, który od dwudziestu lat ma w nosie wszystkie wspólne reguły, bo to nie jest nic nowego. W 1990 roku Komisja Europejska, jeszcze euro nie było, ostro skrytykowała Grecję, ona miała wtedy siedemnastoprocentowy deficyt budżetowy, jeszcze wyższy niż obecnie i zagroziła usunięciem z Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że to jest recydywista jeśli idzie o nieposzanowanie unijnych reguł gry.