Produkt tygodnia Multifund

Przedstawialiśmy już Państwu fundusze inwestycyjne, które zarabiały na posiadających duży potencjał wzrostowy rynkach Nowej Europy, a więc głównie w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem skupimy się na wybranym sektorze rynku z tego obszaru sektorze.