POZBUD T&R S.A.: Przydział akcji serii E

POZBUD T&R S.A.: Przydział akcji serii E. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.