POZBUD T&R S.A.: Przekroczenie progu 5% w głosach na WZA przez fundusze ING TFI

POZBUD T&R S.A.: Przekroczenie progu 5 % w głosach na WZA przez fundusze ING TFI. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.