Powołanie Polskiej Izby Nieruchomości

W czwartek, 22 kwietnia b.r. w Warszawie obyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Nieruchomości. W trakcie spotkania ponad 130 polskich przedsiębiorców działających w branży pośrednictwa nieruchomości i kredytów hipotecznych podjęło decyzję o utworzeniu Polskiej (..)