Postępowania gospodarcze zostaną zlikwidowane

Już niedługo postępowania gospodarcze zostaną zastąpione zwykłymi pismami procesowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że nie ma podstaw, aby podmioty prowadzące działalność gospodarczą traktować szczególnie. Sądy gospodarcze nie zostaną jednak zlikwidowane.