Posiedzenie EBC w cieniu upadającej Grecji

Choć po dzisiejszym posiedzeniu Rady Europejskiego Banku Centralnego nikt nie spodziewa się podwyżki stóp procentowych, to jednak ekonomiści i inwestorzy będą ciekawi, co powie prezes Trichet. Można się spodziewać, że kwestia Grecji zdominuje popołudniową konferencję prasową szefa EBC.