Portale społecznościowe jako sposób na biznes

Internet stał się obecnie najpopularniejszym kanałem komunikacji. Technologia Web 2.0 otwiera przed użytkownikami sieci nowe możliwości, które bardzo szybko stają się elementem życia codziennego. Komunikatory internetowe, telefonia online oraz stale zdobywające popularność portale społecznościowe są dziś podstawową platformą do kontaktowania się z innymi ludźmi.