POLSKIE JADŁO S.A.: Informacja dotycząca transakcji na akcjach Spółki

Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" SA informuje, że w dniu 20 marca 2009 roku otrzymał zawiadomienie o transakcjach na akcjach Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" SA zawartych przez Sekretarza Rady Nadzorczej. Zgodnie z zawiadomieniem Sekretarz Rady Nadzorczej dokonał w dniu 20 marca 2009 roku sprzedaży 50000 szt akcji w cenie 5,99 zł za sztukę w ramach sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.