Polska Izba Ubezpieczeń pomaga dzieciom w Laskach

Polska Izba Ubezpieczeń przyłączy się do grona instytucji wspierających Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. PIU przekaże darowiznę w wysokości 10 tys. zł na dofinansowanie budowy ośrodka, tzw. Małych Lasek w Gdańsku Sobieszowie. Będzie to pierwszy na Pomorzu.