Polisa - Fundusz Inwestycyjny - od kołyski

W bogatej ofercie towarzystw asekuracyjnych znajdują się obecnie ubezpieczenia na życie o różnym charakterze, funkcjach, cenie oraz podstawowym przeznaczeniu.

Obejmują one wiele sfer naszej egzystencji, związanych z potrzebą bezpieczeństwa finansowego. Należą do nich polisy i fundusze inwestycyjne przeznaczone dla dzieci. Ich głównym celem jest zabezpieczenie finansowe przyszłości naszych pociech. Większość z oferowanych na rynku ma charakter ubezpieczeniowo-inwestycyjny, ale są także dostępne takie, w których zdecydowanie dominuje jeden z tych elementów.

Polisa dla dziecka przede wszystkim ma pomóc w budowaniu kapitału, który może być wykorzystany na sfinansowanie edukacji dziecka w prywatnej szkole średniej, a później wyższej, jak też w czasie dalszych specjalistycznych kursów, studiów czy stypendiów zagranicznych. Wykształcenie wymaga obecnie sporych nakładów finansowych, ale jest jednocześnie najlepszą inwestycją w przyszłość. Absolwenci prestiżowych uczelni otrzymują najbardziej interesujące oferty zatrudnienia. Innym przeznaczeniem może być pomoc finansowa w chwili wejścia dziecka w dorosłe życie.

W pewnym wieku dziecko zaczyna dążyć do samodzielności. Jednak rzadko zdaje sobie sprawę z kłopotów z tym związanych. Opuszczenie rodzinnego domu wymaga wynajęcia lub zakupu mieszkania. Wiąże się to z kosztami utrzymania, zwłaszcza w przypadku młodego małżeństwa, które może wykorzystać kapitał zgromadzony na polisie lub funduszu inwestycyjny jak wkład przy zakupie mieszkania poprzez kredyt mieszkaniowy. W takich przypadkach polisa może znakomicie spełnić funkcję posagu. Dzięki indeksacji, fundusze inwestycyjne jak i polisy, są doskonale zabezpieczone przed inflacją.

Fundusze inwestycyjne, nowoczesne polisy dla dzieci pozwalają zabezpieczyć ich przyszłość także w przypadku śmierci osoby opłacającej składki - rodziców. W takich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może przejąć cykliczne opłacanie składek lub uzupełnić zgromadzone do tej pory pieniądze o kwotę brakującą do końcowej sumy ubezpieczenia. Wszystkie pieniądze są wówczas inwestowane i powiększone o zyski, zostaną wypłacone dziecku po zakończeniu umowy.

Najlepiej, aby wykupienie polisy lub założenie funduszu inwestycyjnego - równoznaczne z rozpoczęciem budowy kapitału - nastąpiło niedługo po urodzenia dziecka. Jest wówczas więcej czasu na gromadzenie kapitału. Oczywiście, umowę można zawrzeć także później, nawet, gdy dziecko przekroczy 15 lat.