Polacy uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych

Na Placu Piłsudskiego w Warszawie od rana gromadzą się tłumy. Polacy przyjeżdżają na uroczystości samochodami i pociągami, z niemal każdej części kraju. Policja apelowała do jadących na pogrzeb o włożenie za szybę białej kartki A4, aby usprawnić ruch, przewoźnicy kolejowi uruchomili dodatkowe pociągi.