POL-MOT WARFAMA S.A.: Nabycie udziałów w spółce powiązanej Bioenergia Invest sp. z o.o. w Dobrym Mieście

POL-MOT WARFAMA S.A.: Nabycie udziałów w spółce powiązanej Bioenergia Invest sp. z o.o. w Dobrym Mieście. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.