Podsumowanie ferii 2010 - turyści jak zwykle wołali o pomoc w górach

Nawet czterokrotnie więcej zrealizowanych spraw assistance w ramach ubezpieczeń podróżnych i nawet siedmiokrotnie większe natężenie połączeń przychodzących w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych to dane, świadczące o wzmożonym popycie na assistance w Inter Partner Assistance Polska.