Podatek od świadczeń z ZFŚS oraz związków zawodowych

Ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe i pieniężne, mieszczące się w zakresie działalności socjalnej, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.