Pocztowe Konto Plus Banku Pocztowego najlepsze zdaniem ekspertów

Rachunek w Banku Pocztowym znalazł się na szczycie rankingu przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą i Open Finance, oceniającego konta oferowane przez 26 największych banków detalicznych.