Pożyczki firmowe: Nawet 200 tys. zł bez zabezpieczeń

Banki oferują wiele form finansowania działalności gospodarczej, od debetu w rachunku bieżącym, przez karty kredytowe, po kredyty przeznaczone na konkretny cel. Z tymi ostatnimi wiąże się jednak zazwyczaj sporo formalności. Przedsiębiorcy muszą przedstawiać zaświadczenia z ZUS lub urzędu skarbowego, gotowy biznesplan czy faktury, które mają potwierdzić, że środki z kredytu wydawane są zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku, gdy w firmie pojawi się nagła potrzeba finansowa, warto przyjrzeć się ofercie pożyczek dla firm. Jedną z głównych zalet tego produktu jest to, że jest on przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, a banki nie rozliczają z wydanych pieniędzy. Produkt ten, kojarzący się głównie z klientami indywidualnymi, proponuje już kilkanaście banków.

Większy wybór mają firmy posiadające nieruchomość, która może stać się zabezpieczeniem pożyczki. Przy takiej formie zabezpieczenia można także otrzymać wyższą kwotę. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy wynajmujący lokal, nie mogą ubiegać się o pożyczkę. Oferta pożyczek niezabezpieczonych hipoteką została przedstawiona w poniższej tabeli.

Wybór nie jest bogaty, zwłaszcza w przypadku tych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić własny biznes. Jedynie Bank Zachodni WBK oraz mBank rozpatrzą ich wnioski. Pozostałe banki wymagają, aby firma działała co najmniej od roku. Wyjątkiem jest Meritum Bank, który pożyczy pieniądze tylko spółkom, które istnieją od 24 miesięcy.

Dość zróżnicowane są kwoty, które banki oferują przedsiębiorcom. Najwięcej jest skłonny pożyczyć ING Bank Śląski – nawet do 1,2 mln zł. Do 500 tys. zł dodatkowego finansowania oferuje BZ WBK. W pozostałych bankach maksymalna kwota wynosi 100–150 tys. zł. Przedsiębiorcy nie mają również zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o walutę pożyczki. Bank BGŻ jako jedyny posiada w swojej ofercie pożyczkę także w EUR, CHF oraz USD. W większości banków okres kredytowania trwa maksymalnie 5 lat. Jedynie klienci Banku BGŻ oraz Banku BPS będą musieli szybciej spłacić swoje zobowiązania – w pierwszym z nich do 3 lat, a w drugim zaledwie w ciągu roku. ING Bank Śląski, który oferuje najwyższą kwotę pożyczki, jest w stanie rozłożyć jej spłatę aż na 10 lat. Dotyczy to jednak tylko pożyczek powyżej 50 tys. zł. W pozostałych wypadkach okres kredytowania wynosi do 3 lat.

W większości banków udzielenie pożyczki uzależnione jest od wniesienia zabezpieczenia. Banki oczekują zazwyczaj, że właściciel firmy wystawi weksel in blanco, z którego będą mogły skorzystać w sytuacji nie wywiązywania się ze zobowiązań. Dość popularnymi formami zabezpieczenia są również: cesja z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy oraz poręcznie, nie tylko osoby trzeciej ale np. z Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Część banków jest gotowa udzielić przedsiębiorcy pożyczki bez zabezpieczeń. Są to: mBank, Meritum Bank oraz Bank BGŻ przy pożyczce do 200 tys. zł. Istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy są także opłaty związane z pożyczką. Najważniejsze z nich, tj. opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, udzielenie pożyczki oraz wcześniejszą spłatę zobowiązania, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

W bankach: Meritum oraz BPS za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki gotówkowe nie zostanie pobrana żadna opłata. ING Bank Śląski oraz mBank pobierają jedynie prowizję za udzielenie pożyczki, odpowiednio 2% min. 200 zł oraz 0-5%. W pozostałych bankach pobierane są prowizje zarówno za rozpatrzenie wniosku, jak i za udzielenie pożyczki. Z dodatkowymi kosztami muszą się także liczyć te firmy, które będą chciały wcześniej spłacić swoje zobowiązania.

Opłata za spłatę może wynieść nawet 92%. Jedynie MultiBank, ING Bank Śląski oraz BZ WBK nie pobierają z tego tytułu żadnych opłat. Pożyczka to dobry produkt dla tych firm, które potrzebują gotówki i nie mają czasu na przygotowanie biznesplanu dotyczącego planowanego przedsięwzięcia czy też zebranie zaświadczeń z ZUS, urzędu skarbowego. Odpowiednio dobrany produkt pozwoli na szybki zastrzyk gotówki po niewielkich kosztach.