Pożyczka gotówkowa w Vanquis Bank to dobre rozwiązanie

Produkty kredytowe Vanquis Bank przeznaczone są dla szerokiego grona klientów o niskich i średnich dochodach. Jeżeli odmówili Ci kredytu w innym banku, to właśnie ta szybka pożyczka gotówkowa dostępna w mig, może okazać się wyjątkowo trafnym rozwiązaniem.

Atuty oferty Vanquis Bank, szybka pożyczka gotówkowa. Pożyczka gotówkowa od 500 zł do nawet 10 000 zł, minimum formalności oraz decyzje kredytową już w 1 minutę. Dodatkowym atutem pożyczki jest możliwość zawieszania płatności nawet do 12 miesięcy.

  • Wysoka dostępna kwota kredytu
  • Akceptowane niskie dochody
  • Możliwość uzyskania kredytu przez osoby mające złą historię w bankach
  • Uproszczone procedury
  • Szybka decyzja kredytowa

Pożyczka Gotówkowa w Vanquis Bank to łatwe, przyjazne procedury uzyskania pożyczki i decyzja kredytowa wydawana nawet w 1 minutę. Nie trzeba wiec czekać godzinami na wynik.

Złożenie wniosku o szybką pożyczką gotówkową odbywa się przez internet.

Ocena ryzyka kredytowego

VBL oferuje w Polsce produkty kredytowe: pożyczki gotówkowe oraz karty kredytowe, które podlegają rygorom określonym w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (“Ustawa”).

Zgodnie z art. 9 Ustawy, przed zawarciem umowy VBL dokonuje oceny ryzyka kredytowego

każdej osoby wnioskującej o produkt kredytowy. Jednym z elementów tej oceny jest sprawdzenie informacji zamieszczonych w Biurze Informacji Kredytowej oraz bazach danych biur informacji gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Vanquis BankSzybka pożyczka gotówkowa

O Vanquis Bank

Vanquis Bank Limited jest instytucją kredytową utworzoną w 2002 r. za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Wielkiej Brytanii i mającą swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, prowadzącą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, nadzorowaną przez właściwe władze nadzorcze Wielkiej Brytanii i nienadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.). W Polsce Bank działa poprzez swój Oddział, stosownie do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 r.

Vanquis Bank Limited (“VBL”) działa w Wielkiej Brytanii od 2002r. i wchodzi w skład grupy Provident Financial, lidera usług finansowych w Wielkiej Brytanii już od 1880 r. (VBL nie jest powiązany z Provident Polska).

W Polsce VBL działa w formie oddziału instytucji kredytowej (“VBL”), której zasady działania określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Dodatkowe warunki działalności Oddziału określa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 r.

Działalność Oddziału podlega nadzorowi właściwych władz nadzorczych Wielkiej Brytanii oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w art. 141c ust. 2 oraz art. 141a ust. 2 Prawa bankowego.