Połączenie prawne Banku BPH i GE Money Banku planowane w III kw. 2009 r.

W wyniku obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz zmian, jakie nastąpiły na rynkach finansowych w ostatnich miesiącach, zarządy Banku BPH oraz GE Money Banku uznały za niezbędne dostosowanie do nowych warunków kluczowych elementów średnioterminowej strategii rozwoju dla połączonego banku oraz Planu Połączenia, przyjętych przez zarządy i rady nadzorcze obu banków we wrześniu br.