PKOBP (PKO BP SA): Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku

PKOBP (PKO BP SA): Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.