PKO BP spodziewa się udziału kredytów niespłacanych na poziomie około 7 proc.

PKO BP spodziewa się, że do połowy tego roku udział kredytów niespłacanych w portfelu będzie stabilny, na poziomie około 7 proc.