PKNORLEN: ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

PKNORLEN: ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)