PIU konsultuje ustawę o ubezpieczeniach rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało do PIU w ramach konsultacji założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z prośbą o wyrażenie opinii. Przedstawione założenia zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych.