PIU do likwidacji?

Powstał projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który zakłada likwidację Polskiej Izby Ubezpieczeń.