Pierwsze urodziny Pekao FIRMA 24

Mija kolejny rok od udostępnienia klientom Banku Pekao systemu Pekao FIRMA24. W momencie pierwszych urodzin miał on ponad 105 tysięcy użytkowników, w tym 94 tysiące klientów aktywnych. Obecnie każdego dnia roboczego system Pekao FIRMA24 rejestruje 165 tysięcy logowań i realizuje prawie 150 tysięcy dyspozycji.

Klientom Banku Pekao systemu PekaoFIRMA24 (Pekao24 Bankowość elektroniczna) oraz Klientom Banku PKO BP (PKO Bank Polski) przedstawiamy aktualną ofertę produktów bankowych tychże banków.