PGNiG miało 986,99 mln zł zysku netto w I kw. 2010 r., wobec straty przed rokiem

Spółka PGNiG miała 986,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 398,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.