PEP: Wprowadzenie nowych akcji Spółki do obrotu na GPW

PEP: Wprowadzenie nowych akcji Spółki do obrotu na GPW. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.