PARP: Realizacja projektów w działaniu 8.1. przebiega zgodnie z harmonogramami

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi projektów, które otrzymały dofinansowanie na usługi cyfrowe w tzw. działaniu 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawiane w oparciu o raport internetowy opublikowany w ostatnich dniach, wskazujący na stopień realizacji projektów tych projektów PARP informuje iż informacje te prowadzą do wyciągania błędnych wniosków i nie pokazują jak w rzeczywistości realizowane są projekty z dofinansowaniem na e-usługi.