Parlament Europejski uzyska nowe uprawnienia w relacjach z Komisją Europejską

Parlament Europejski zatwierdził podstawowe zasady, które zostaną zawarte w porozumieniu o współpracy regulującym wzajemne relacje między Parlamentem i Komisją Europejską. Przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso przystał na propozycje Parlamentu, które odzwierciedlają wzmocnione uprawnienia Izby po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.