PAGED: przekroczenie 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ przez akcjonariusza

PAGED: przekroczenie 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ przez akcjonariusza. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. (..)