Półmilionerzy z PZU a dlaczego nie milionerzy?

Na prywatyzacji PZU duże i to bardzo wymierne korzyści odnieśli pracownicy ubezpieczyciela. Niebawem najbardziej cierpliwi będą mogli je spieniężyć.