Optymistycznie, choć nie bez problemów - przedsiębiorcy wyczekują przełomu na rynku

Coraz więcej (22,1%) przedsiębiorców odczuwa poprawę sytuacji finansowej i spodziewa się utrzymania tego trendu (35,2%, najwięcej od początku 2009 r.), gdyż problemy z terminowym otrzymywaniem należności odbierają jako mniej dotkliwe.